Alüminium Yüngül lehimli plitə

  • Aluminum Alloy Platen

    Alüminium Yüngül lehimli plitə

    Paslanmaması asan olmayan alüminium xəlitəli ekstruziya materialı, nəm hava pası, rəng dəyişməsi və s. Üçün digər materialı həll etdi, alüminium xəlitəli materialın çəkisi, yalnız üç nöqtədən biri olan paslanmayan poladdan, dəmirdən, bədən çəkisini azaldır, azaldır. Yanacaq sərfi.