Alüminium Alaşımlı Palet

  • Aluminum Alloy Pallet

    Alüminium Alaşımlı Palet

    1. Alüminium palet _ alüminium ərintisi materialları üçün materiallar, inkişaf cəmiyyətin tələblərinə uyğundur Təkrar istifadə edilə və yenidən istifadə edilə bilər.
    2. Müxtəlif tətbiq olunan mühit üçün uyğun, təmiz və təmiz, bakteriyaları yetişdirmək asan deyil.
    3. Smg | e məhsulunun ht Ii9ht-dir, və theoad cavablara cavab verir. Stee ilə müqayisədə | matena | , eyni spesifikasiyanın çəkisi 1 çəkilərinin yalnız üçdə birini təşkil edir.